Laden...

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn de rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 van toepassing.
Download hier de rechtsverhouding DNR 2011

Disclaimer Bouwkundig- teken- en adviesbureau van Vugt

Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder aankondiging, deze website met de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Noch door het inloggen op deze website, noch door het anderszins gebruikmaken van deze website ontstaat er enige overeenkomst of verbintenis met Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt. De website van Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt is auteursrechtelijk beschermd. De informatie die u in de berichten op de site aantreft is eigendom van Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt. Het is niet toegestaan informatie over te nemen. Het beeldmateriaal (logo's, foto's en overige afbeeldingen), dat u aantreft in de berichten van Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt, is eveneens auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. Aan de inhoud van de berichten en bestanden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Zorg en vakbekwaamheid

De medewerkers van van Vugt Bouwadvies beschikken over een ruime dosis bouwtechnische kennis. Hierdoor kunnen wij u tijdens het bouwproces duidelijk adviseren over financiële haalbaarheid, bruikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en toepasbaarheid van gekozen materialen en bouwtechnieken. Ook hebben wij ruime ervaring op het gebied van 3D-tekenen (Autocad-revit / BIM).

Helder en transparant

Onze kracht is om bouwplannen tot in perfectie uit te werken. Daarbij is van belang dat wij in de voorbereidingsfase samen met u alle wensen en kosten tegen elkaar afwegen en goed uitwerken.
Tijdens de bouw nog wijzigingen aanbrengen is meestal lastig en brengen veel extra kosten met zich mee. Door onze manier van werken is een goed verloop van het bouwproces gegarandeerd.

Van idee tot oplevering

Wij adviseren u "van idee tot oplevering" met zorg en vakbekwaamheid. Hierbij is het voor ons bureau belangrijk dat binnen dit proces de klant "koning" is. Alleen dan kan het resultaat naar ieders tevredenheid zijn. Om u te inspireren hebben wij van diverse projecten foto's, impressies en schetsen in een "Inspiratiewijzer" opgenomen, om uw persoonlijke voorkeuren te ontdekken.

Kom bij ons op bezoek, we ontvangen u graag. Heeft u vragen over een (toekomstig) bouwproject of heeft u advies nodig over een vastgoedproject?
Kom gewoon eens bij ons langs. Wij helpen u met alle plezier verder.